Peersupport is er voor iedereen met hiv. Zeker als je net de hiv-diagnose hebt gekregen, kan een gesprek met een peer heel fijn zijn. Een peer leeft zelf met hiv en heeft een of meerdere trainingen gevolgd om je zo goed mogelijk te begeleiden. De peer kan je vertellen hoe goed het kan gaan als je je hiv een plek hebt gegeven. Dat geeft rust en vertrouwen en kan heel bevrijdend zijn. Peersupport is vooral fijn als je in je eigen omgeving niet open kunt zijn over je hiv.

Er zijn verschillende organisaties die peersupport aanbieden. Peersupport kent verschillende vormen: een-op-eengesprekken, landelijke bijeenkomsten en workshops voor iedereen met hiv en activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals vrouwendagen, communitydagen voor migranten en weekends voor jongeren. Op deze website staat per organisatie het aanbod beschreven.

Hoe is peersupport georganiseerd?

Organisaties

De Hiv Vereniging biedt onderlinge ondersteuning en contact, zodat je zelf de regie kunt nemen over je leven met hiv. Naast informatievoorziening en belangenbehartiging biedt de Hiv Vereniging diverse vormen van peersupport:


Peercounseling

Als je net hebt gehoord dat je hiv-positief bent en start met je behandeling, kun je steun hebben aan een-op-eengesprekken met iemand die ook hiv heeft. Deze peercounselor is getraind om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Je wordt gekoppeld aan iemand die past bij wat jij op dat moment nodig hebt. In twee tot vijf gesprekken, op een zelfgekozen plek, word je op weg geholpen om je hiv te leren accepteren en je eigen pad te vinden. Bel het Servicepunt voor meer informatie.


Workshopreeks ‘Positief leven’

De workshop ‘Positief leven’ bestaat uit een aantal informatieve bijeenkomsten in een vaste groep van vijf tot tien personen. ‘Positief leven’ is bedoeld voor mensen die niet zo lang geleden de hiv diagnose hebben gekregen. En voor mensen die contact willen met anderen met hiv. ‘Positief leven’ kan je helpen je hiv-diagnose te verwerken. Twee getrainde vrijwilligers begeleiden de gesprekken. Kijk in de agenda voor de data.


Servicepunt

Het Servicepunt heeft een getrainde ervaringsdeskundige die je kunt bellen met alle vragen over leven met hiv en aanmeldingen voor activiteiten. Privacy is gegarandeerd. Een eenmalig face-to-facegesprek is ook mogelijk!


Contact

Het Servicepunt is bereikbaar op ma, di en do van 14.00 – 22.00 uur op 020-689 25 77
of per e-mail: servicepunt@hivvereniging.nl.
Je kan chatten via Whatsapp: + 31 6 45 99 42 19.

Hiv Vereniging

..............

Icon

Stichting ShivA heeft een interventie ontwikkeld voor de meest kwetsbare groep mensen met hiv/aids, Afrikaanse en Caraïbische migranten. Zij worden in samenwerking met ziekenhuizen gekoppeld aan rolmodellen: vrijwilligers met dezelfde culturele achtergrond die zelf ook hiv-positief zijn.


• Positive Sisters en Brothers

• Bijeenkomsten

• Kloosterdagen


Je bent niet alleen!

Wij zijn de Positive Sisters en de Positive Brothers. Wij zitten in dezelfde situatie als jij. Wij zijn met velen en wij komen ook uit Afrika of de Caraïben. Jij kunt jouw consulent vragen om mij uit te nodigen, dan kom ik naar jouw ziekenhuis. We tekenen een contract om de privacy waarborgen, dan kunnen we onder vier ogen praten. We bellen elke week en ontmoeten elkaar elke maand. Ik was bang net als jij. Nu voel ik me sterk en vrij. Jij komt er ook wel. Je bent niet meer alleen!


Wij zijn familie!

Bij ShivA hebben we leuke bijeenkomsten: we leren over onze gezondheid, we praten over partners en kinderen. We eten, lachen en dansen samen. Onze kinderen hebben plezier. Als je er klaar voor bent, ben je van harte welkom!


Echt doorpraten & kloosterdagen voor iedereen met hiv

Iedereen heeft wel eens behoefte om goed na te denken over het leven. Onze geestelijk verzorgers en counselors nemen er graag tijd voor met jou samen. De retraites zijn voor wie een belangrijke beslissing moet nemen. En voor rust en verdieping. In een klooster – maar gelovig hoef je niet te zijn. Kijk data op de website van ShivA.


Contact

Welkom: 020 616 04 60 en 06 47 22 70 48 (app Sisters) en 06 39 01 33 97 (app Brothers) en info@shiva-positief.nl of vraag je hiv-consulent. Zie ook shiva-positief.nl

Stichting ShivA

..............

Icon

Stichting MARA in Rotterdam heeft twee grote projecten voor peersupport voor Rotterdammers: Positieve Krachten Bundelen (PKB) en The Group.


•Positieve Krachten Bundelen

•The Group


Positieve Krachten Bundelen

Het project Positieve Krachten Bundelen (PKB) biedt begeleiding aan migranten in Rotterdam die leven met hiv. Een vrijwilliger die al langer hiv heeft, kan je leren omgaan met hiv en met de behandeling. Jouw peer is getraind om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en kan je helpen je pillen goed te nemen. Je kunt je hiv-consulent of hiv-behandelaar vragen om meer informatie.


The Group

Voor jonge (mannen die seks hebben met mannen, msm) mannen in Rotterdam is er The Group. The Group komt een keer per maand samen na werktijd. Er wordt gepraat over familiekwesties, het leven, cultureel stigma maar ook over liefde en acceptatie. Je kunt hier je gevoelens, angsten en hoop voor de toekomst kwijt zonder dat er geoordeeld wordt. Er staat een maaltijd klaar en samen etend leer je elkaar kennen en praat je met elkaar bij. The Group bestaat voornamelijk uit mannen van verschillende culturen en etniciteiten tot 35 jaar die seks hebben gehad met andere mannen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, dus bel of mail gerust met Karlijn van Stichting MARA.


Begeleiding voor iedereen die leeft met hiv

Mara verzorgt ook individuele geestelijke begeleiding voor iedereen die leeft met hiv in Rotterdam en daarin een weg zoekt. Ook is er een eetgroep om andere mensen met hiv te ontmoeten.


Contact

Aanmelding voor Positieve Krachten Bundelen of The Group verloopt via Karlijn Bunnig, 06 41 53 53 22, karlijn@maraprojecten.nl

Stichting MARA

..............

Icon

RESET is een reeks empowerment workshops om je weerbaarheid tegen (zelf)stigma te vergroten. Je kijk tegen je leven met hiv wordt positief veranderd. De workshop is voor mensen met hiv die 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse of Engelse taal spreken.


Omgaan met stigma

Hiv-gerelateerd stigma komt nog veel voor. Mensen die leven met hiv krijgen regelmatig te maken met negatieve reacties. Het kan ook zijn dat je negatieve reacties verwacht of negatieve denkbeelden uit de maatschappij op jezelf betrekt. Dit heeft invloed op je therapietrouw, openheid over hiv en je gezondheid. Een goed programma kan bijdragen aan minder negatieve gevoelens over hiv en een betere kwaliteit van leven.


Tips, oefeningen en ervaringen

In drie sessies van ieder tweeëneenhalf uur deel je ervaringen uit over leven met hiv. Je krijgt tips en oefeningen om met negatieve gevoelens en negatieve reacties over je hiv om te kunnen gaan. Per workshop doen maximaal acht mensen mee. De workshops zijn verdeeld over drie opeenvolgende weken. Je wordt begeleid door trainers van hello gorgeous die zelf ook leven met hiv.


Meer weten:

reset.hellogorgeous.nl. Hier kun je je ook aanmelden.

Stichting hello gorgeous RESET

..............

Icon

Deze website is een initiatief van de NIV en een uitgave van de Amsterdam Universitair Medische centra in samenwerking met de Hiv Vereniging, Stichting ShivA, Stichting MARA en met een subsidie van de SKMS.